Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556639-7302

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 135 008 Revenue Down 184 214 Revenue Up
Finansiella kostnader: 23 Revenue Down 26 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 4 200 Revenue Down 16 146 Revenue Down
Balansomslutning: 46 179 Revenue Down 62 767 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 43 909 Revenue Down 62 014 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 16 965 Revenue Down 30 554 Revenue Down
Justerat eget kapital: 29 146 Revenue Down 32 206 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 15 Revenue Up 14 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 63,1% Revenue Up 51,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 9 001 Revenue Down 13 158 Revenue Up
Lönsamhet: 3,1% Revenue Down 8,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,4% Revenue Down 50,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 258,8% Revenue Up 203,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,1% Revenue Down 25,8% Revenue Down
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 135 008
Finansiella kostnader: 23
Resultat efter finansnetto: 4 200
Balansomslutning: 46 179
Omsättningstillgångar: 43 909
Kortfristiga skulder: 16 965
Justerat eget kapital: 29 146
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 63,1%
Omsättning per anställd: 9 001
Lönsamhet: 3,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,4%
Balanslikviditet: 258,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,1%