Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556639-7302

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 169 044 Revenue Down 176 441 Revenue Up
Finansiella kostnader: 19 Revenue Down 48 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 23 057 Revenue Up 21 617 Revenue Up
Balansomslutning: 64 137 Revenue Up 51 891 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 63 254 Revenue Up 51 200 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 34 685 Revenue Up 30 948 Revenue Down
Justerat eget kapital: 29 452 Revenue Up 20 943 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 13 13 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 45,9% Revenue Up 40,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 13 003 Revenue Down 13 572 Revenue Up
Lönsamhet: 13,6% Revenue Up 12,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 78,3% Revenue Down 103,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 182,4% Revenue Up 165,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,0% Revenue Down 41,8% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 169 044
Finansiella kostnader: 19
Resultat efter finansnetto: 23 057
Balansomslutning: 64 137
Omsättningstillgångar: 63 254
Kortfristiga skulder: 34 685
Justerat eget kapital: 29 452
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 13

Nyckeltal

Soliditet: 45,9%
Omsättning per anställd: 13 003
Lönsamhet: 13,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 78,3%
Balanslikviditet: 182,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,0%