Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556052-7557

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202106 202006
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 546 Revenue Up 1 252 Revenue Down
Finansiella kostnader: 2 Revenue Down 276 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 096 Revenue Up 340 Revenue Down
Balansomslutning: 3 047 Revenue Up 2 789 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 683 Revenue Up 596 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 634 Revenue Down 884 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 839 Revenue Up 1 391 Revenue Down
Aktiekapital: 800 800
Antal anställda: 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 60,4% Revenue Up 49,9% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 546 Revenue Up 1 252 Revenue Down
Lönsamhet: 70,9% Revenue Up 27,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,6% Revenue Up 24,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 107,7% Revenue Up 67,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,0% Revenue Up 22,1% Revenue Down
Bokslut 202106
Antal månader: 12
Omsättning: 1 546
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 1 096
Balansomslutning: 3 047
Omsättningstillgångar: 683
Kortfristiga skulder: 634
Justerat eget kapital: 1 839
Aktiekapital: 800
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 60,4%
Omsättning per anställd: 1 546
Lönsamhet: 70,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,6%
Balanslikviditet: 107,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,0%