Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556081-6653

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 183 015 Revenue Up 1 015 489 Revenue Down
Finansiella kostnader: 18 335 Revenue Down 21 225 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 85 790 Revenue Up 85 782 Revenue Down
Balansomslutning: 1 263 030 Revenue Up 890 749 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 591 933 Revenue Up 333 818 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 470 625 Revenue Up 298 392 Revenue Down
Justerat eget kapital: 384 593 Revenue Up 362 635 Revenue Up
Aktiekapital: 19 600 19 600
Antal anställda: 876 Revenue Up 850 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 30,5% Revenue Down 40,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 350 Revenue Up 1 195 Revenue Down
Lönsamhet: 7,3% Revenue Down 8,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,3% Revenue Down 23,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 125,8% Revenue Up 111,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,2% Revenue Down 12,0% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 1 183 015
Finansiella kostnader: 18 335
Resultat efter finansnetto: 85 790
Balansomslutning: 1 263 030
Omsättningstillgångar: 591 933
Kortfristiga skulder: 470 625
Justerat eget kapital: 384 593
Aktiekapital: 19 600
Antal anställda: 876

Nyckeltal

Soliditet: 30,5%
Omsättning per anställd: 1 350
Lönsamhet: 7,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,3%
Balanslikviditet: 125,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,2%