Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 947 642 081

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 14 398 Revenue Up
Finansiella kostnader: 164 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 662 Revenue Up
Balansomslutning: 4 789 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 323 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 083 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 441 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 30,1% Revenue Down
Lönsamhet: 11,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 115,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 140,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 38,1% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 14 428
Finansiella kostnader: 37
Resultat efter finansnetto: 1 671
Balansomslutning: 7 459
Omsättningstillgångar: 5 498
Kortfristiga skulder: 4 259
Justerat eget kapital: 3 010
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,4%
Lönsamhet: 11,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,5%
Balanslikviditet: 129,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 22,9%