Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 948 409 755

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 51 803 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 799 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 11 122 Revenue Up
Balansomslutning: 68 250 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 50 201 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 9 616 Revenue Down
Justerat eget kapital: 46 076 Revenue Up
Aktiekapital: 500
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 67,5% Revenue Up
Lönsamhet: 21,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 522,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 49 735
Finansiella kostnader: 2 851
Resultat efter finansnetto: 6 643
Balansomslutning: 74 998
Omsättningstillgångar: 55 555
Kortfristiga skulder: 6 917
Justerat eget kapital: 49 731
Aktiekapital: 500
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 66,3%
Lönsamhet: 13,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,4%
Balanslikviditet: 803,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,7%