Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 834 417 332

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 34 244 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 072 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 345 Revenue Up
Balansomslutning: 43 972 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 29 185 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 21 609 Revenue Up
Justerat eget kapital: 13 951 Revenue Up
Aktiekapital: 624
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 31,7% Revenue Down
Lönsamhet: 3,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 135,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,5% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 39 087
Finansiella kostnader: 1 471
Resultat efter finansnetto: 1 278
Balansomslutning: 49 320
Omsättningstillgångar: 35 404
Kortfristiga skulder: 23 315
Justerat eget kapital: 14 935
Aktiekapital: 624
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 30,3%
Lönsamhet: 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,6%
Balanslikviditet: 151,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,6%