Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 838 206 212

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 9 988 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 540 Revenue Down
Balansomslutning: 5 800 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 780 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 315 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 485 Revenue Up
Aktiekapital: 330
Antal anställda: 8
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 42,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 248 Revenue Up
Lönsamhet: 5,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 174,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,3% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 8 266
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: -530
Balansomslutning: 4 552
Omsättningstillgångar: 4 532
Kortfristiga skulder: 2 598
Justerat eget kapital: 1 955
Aktiekapital: 330
Antal anställda: 8
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 42,9%
Omsättning per anställd: 1 033
Lönsamhet: -6,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -27,1%
Balanslikviditet: 174,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -11,6%