Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 887 773 602

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 24 456 Revenue Up
Finansiella kostnader: 72 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 3 706 Revenue Up
Balansomslutning: 10 319 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 6 234 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 961 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 800 Revenue Up
Aktiekapital: 240
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 17,4% Revenue Down
Lönsamhet: 15,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 205,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 104,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 36,6% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 22 810
Finansiella kostnader: 99
Resultat efter finansnetto: 1 699
Balansomslutning: 9 097
Omsättningstillgångar: 4 776
Kortfristiga skulder: 4 662
Justerat eget kapital: 2 369
Aktiekapital: 240
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 26,0%
Lönsamhet: 7,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 71,7%
Balanslikviditet: 102,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,8%