Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556330-9201

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202304 202204 (koncern) 202104 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 3 686 704 Revenue Up 3 206 853 Revenue Up 2 755 444
Finansiella kostnader: 84 859 Revenue Up 1 630 Revenue Down 1 770
Resultat efter finansnetto: 100 713 Revenue Down 168 217 Revenue Up 73 818
Balansomslutning: 1 294 824 Revenue Up 1 203 103 Revenue Up 963 467
Omsättningstillgångar: 925 168 Revenue Up 886 850 Revenue Up 642 517
Kortfristiga skulder: 552 650 Revenue Up 529 776 Revenue Up 411 748
Justerat eget kapital: 681 491 Revenue Up 614 781 Revenue Up 493 740
Aktiekapital: 800 800 800
Antal anställda: 683 Revenue Up 666 Revenue Down 716

Nyckeltal

Soliditet: 52,6% Revenue Up 51,1% Revenue Down 51,2%
Omsättning per anställd: 5 398 Revenue Up 4 815 Revenue Up 3 848
Lönsamhet: 2,7% Revenue Down 5,2% Revenue Up 2,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,8% Revenue Down 27,4% Revenue Up 15,0%
Balanslikviditet: 167,4% 167,4% Revenue Up 156,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,3% Revenue Up 14,1% Revenue Up 7,8%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202304
Antal månader: 12
Omsättning: 3 686 704
Finansiella kostnader: 84 859
Resultat efter finansnetto: 100 713
Balansomslutning: 1 294 824
Omsättningstillgångar: 925 168
Kortfristiga skulder: 552 650
Justerat eget kapital: 681 491
Aktiekapital: 800
Antal anställda: 683

Nyckeltal

Soliditet: 52,6%
Omsättning per anställd: 5 398
Lönsamhet: 2,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,8%
Balanslikviditet: 167,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,3%