Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556969-2857

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 2 033 Revenue Up 2 006 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 446 Revenue Down 516 Revenue Up
Balansomslutning: 2 272 Revenue Up 2 085 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 177 Revenue Up 1 961 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 569 Revenue Up 552 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 652 Revenue Up 1 475 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 72,7% Revenue Up 70,7% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 033 Revenue Up 2 006 Revenue Up
Lönsamhet: 21,9% Revenue Down 25,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,0% Revenue Down 35,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 382,6% Revenue Up 355,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,6% Revenue Down 24,7% Revenue Up
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 2 033
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 446
Balansomslutning: 2 272
Omsättningstillgångar: 2 177
Kortfristiga skulder: 569
Justerat eget kapital: 1 652
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 72,7%
Omsättning per anställd: 2 033
Lönsamhet: 21,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,0%
Balanslikviditet: 382,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 19,6%