Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556194-8539

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 696 065 Revenue Up 675 106 Revenue Up
Finansiella kostnader: 40 Revenue Down 156 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 43 061 Revenue Down 46 399 Revenue Up
Balansomslutning: 215 169 Revenue Down 224 298 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 211 300 Revenue Down 218 290 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 100 881 Revenue Down 124 663 Revenue Up
Justerat eget kapital: 100 472 Revenue Up 87 535 Revenue Up
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 57 57 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 46,7% Revenue Up 39,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 12 212 Revenue Up 11 844 Revenue Down
Lönsamhet: 6,2% Revenue Down 6,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,9% Revenue Down 53,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 209,5% Revenue Up 175,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,0% Revenue Down 20,8% Revenue Down
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 696 065
Finansiella kostnader: 40
Resultat efter finansnetto: 43 061
Balansomslutning: 215 169
Omsättningstillgångar: 211 300
Kortfristiga skulder: 100 881
Justerat eget kapital: 100 472
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 57

Nyckeltal

Soliditet: 46,7%
Omsättning per anställd: 12 212
Lönsamhet: 6,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,9%
Balanslikviditet: 209,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 20,0%