Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556087-7812

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202008 201908
Antal månader: 12 12
Omsättning: 26 085 Revenue Down 38 061 Revenue Up
Finansiella kostnader: 13 13 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 683 Revenue Down 3 515 Revenue Up
Balansomslutning: 18 388 Revenue Down 19 105 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 16 588 Revenue Down 17 323 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 3 759 Revenue Down 4 775 Revenue Up
Justerat eget kapital: 10 895 Revenue Down 12 374 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 23 Revenue Down 26 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 59,3% Revenue Down 64,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 134 Revenue Down 1 464 Revenue Up
Lönsamhet: 2,6% Revenue Down 9,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,3% Revenue Down 28,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 441,3% Revenue Up 362,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8% Revenue Down 18,5% Revenue Up
Bokslut 202008
Antal månader: 12
Omsättning: 26 085
Finansiella kostnader: 13
Resultat efter finansnetto: 683
Balansomslutning: 18 388
Omsättningstillgångar: 16 588
Kortfristiga skulder: 3 759
Justerat eget kapital: 10 895
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 23

Nyckeltal

Soliditet: 59,3%
Omsättning per anställd: 1 134
Lönsamhet: 2,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,3%
Balanslikviditet: 441,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8%