Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 945 167 122

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 5 343 Revenue Up
Finansiella kostnader: 67 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 619 Revenue Up
Balansomslutning: 2 859 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 257 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 847 Revenue Down
Justerat eget kapital: -451 Revenue Up
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -15,8% Revenue Up
Lönsamhet: 11,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -137,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 122,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,0% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 5 364
Finansiella kostnader: 58
Resultat efter finansnetto: 511
Balansomslutning: 2 406
Omsättningstillgångar: 1 438
Kortfristiga skulder: 1 318
Justerat eget kapital: -204
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -8,5%
Lönsamhet: 9,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -250,5%
Balanslikviditet: 109,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 23,6%