Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556041-1786

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 921 455 Revenue Up 895 334 Revenue Up
Finansiella kostnader: 25 748 Revenue Down 28 224 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 461 894 Revenue Up 189 430 Revenue Down
Balansomslutning: 5 598 508 Revenue Up 5 374 962 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 119 328 Revenue Up 57 407 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 288 270 Revenue Up 216 971 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 583 905 Revenue Up 2 196 551 Revenue Up
Aktiekapital: 273 000 273 000
Antal anställda: 135 Revenue Up 133 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 46,2% Revenue Up 40,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 6 826 Revenue Up 6 732 Revenue Up
Lönsamhet: 50,1% Revenue Up 21,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,9% Revenue Up 8,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 41,4% Revenue Up 26,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,7% Revenue Up 4,0% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 921 455
Finansiella kostnader: 25 748
Resultat efter finansnetto: 461 894
Balansomslutning: 5 598 508
Omsättningstillgångar: 119 328
Kortfristiga skulder: 288 270
Justerat eget kapital: 2 583 905
Aktiekapital: 273 000
Antal anställda: 135

Nyckeltal

Soliditet: 46,2%
Omsättning per anställd: 6 826
Lönsamhet: 50,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,9%
Balanslikviditet: 41,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,7%