Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556071-6630

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 785 Revenue Up 0 Revenue Down 671
Finansiella kostnader: 111 Revenue Down 336 Revenue Up 1
Resultat efter finansnetto: 2 432 Revenue Up -2 432 Revenue Down -1 884
Balansomslutning: 80 557 Revenue Up 78 117 Revenue Down 82 349
Omsättningstillgångar: 78 311 Revenue Up 75 722 Revenue Down 79 876
Kortfristiga skulder: 133 Revenue Up 126 Revenue Down 846
Justerat eget kapital: 80 424 Revenue Up 77 991 Revenue Down 81 503
Aktiekapital: 9 000 9 000 9 000
Antal anställda: 1 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 99,8% 99,8% Revenue Up 99,0%
Omsättning per anställd: 1 785 Revenue Up 0 Revenue Down 671
Lönsamhet: 136,2% Revenue Up -INF% Revenue Down -280,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,0% Revenue Up -3,1% Revenue Down -2,3%
Balanslikviditet: 58.880,5% Revenue Down 60.096,8% Revenue Up 9.441,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,2% Revenue Up -2,7% Revenue Down -2,3%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 1 785
Finansiella kostnader: 111
Resultat efter finansnetto: 2 432
Balansomslutning: 80 557
Omsättningstillgångar: 78 311
Kortfristiga skulder: 133
Justerat eget kapital: 80 424
Aktiekapital: 9 000
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 99,8%
Omsättning per anställd: 1 785
Lönsamhet: 136,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,0%
Balanslikviditet: 58.880,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,2%