Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556134-2964

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202304 202204 202104
Antal månader: 12 12
Omsättning: 2 647 404 Revenue Up 2 184 872 Revenue Up 1 967 254
Finansiella kostnader: 6 800 Revenue Up 2 139 Revenue Down 2 254
Resultat efter finansnetto: 132 428 Revenue Up 101 592 Revenue Up 71 808
Balansomslutning: 841 981 Revenue Up 761 342 Revenue Up 706 588
Omsättningstillgångar: 517 830 Revenue Up 458 634 Revenue Up 427 914
Kortfristiga skulder: 443 149 Revenue Up 417 811 Revenue Down 422 353
Justerat eget kapital: 314 203 Revenue Up 246 892 Revenue Up 174 378
Aktiekapital: 10 000 10 000 10 000
Antal anställda: 571 Revenue Up 548 Revenue Up 512

Nyckeltal

Soliditet: 37,3% Revenue Up 32,4% Revenue Up 24,7%
Omsättning per anställd: 4 636 Revenue Up 3 987 Revenue Up 3 842
Lönsamhet: 5,0% Revenue Up 4,6% Revenue Up 3,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,1% Revenue Up 41,1% Revenue Down 41,2%
Balanslikviditet: 116,9% Revenue Up 109,8% Revenue Up 101,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,5% Revenue Up 13,6% Revenue Up 10,5%
Bokslut 202304
Antal månader: 12
Omsättning: 2 647 404
Finansiella kostnader: 6 800
Resultat efter finansnetto: 132 428
Balansomslutning: 841 981
Omsättningstillgångar: 517 830
Kortfristiga skulder: 443 149
Justerat eget kapital: 314 203
Aktiekapital: 10 000
Antal anställda: 571

Nyckeltal

Soliditet: 37,3%
Omsättning per anställd: 4 636
Lönsamhet: 5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,1%
Balanslikviditet: 116,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,5%