Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 956 795 621

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 5 394 Revenue Up
Finansiella kostnader: 185 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 390 Revenue Up
Balansomslutning: 6 176 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 474 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 785 Revenue Down
Justerat eget kapital: 524 Revenue Up
Aktiekapital: 380
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,5% Revenue Up
Lönsamhet: 7,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 74,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 187,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,3% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 8 051
Finansiella kostnader: 195
Resultat efter finansnetto: 1 238
Balansomslutning: 7 901
Omsättningstillgångar: 2 890
Kortfristiga skulder: 1 457
Justerat eget kapital: 1 630
Aktiekapital: 380
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 20,6%
Lönsamhet: 15,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 76,0%
Balanslikviditet: 198,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,1%