Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 890 191 282

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 604 Revenue Up
Finansiella kostnader: 616 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 142 Revenue Down
Balansomslutning: 5 772 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 726 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 887 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 885 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,7% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 1,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 147,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,1% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 11 386
Finansiella kostnader: 203
Resultat efter finansnetto: 84
Balansomslutning: 5 916
Omsättningstillgångar: 5 853
Kortfristiga skulder: 3 947
Justerat eget kapital: 1 968
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 33,3%
Lönsamhet: 0,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,3%
Balanslikviditet: 148,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,9%