Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 951 829 307

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 18 798 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 1 311 Revenue Down
Balansomslutning: 21 085 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 12 589 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 3 449 Revenue Up
Justerat eget kapital: 17 334 Revenue Up
Aktiekapital: 1 104
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 82,2% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 7,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 365,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 21 545
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 2 477
Balansomslutning: 22 466
Omsättningstillgångar: 12 087
Kortfristiga skulder: 3 281
Justerat eget kapital: 18 781
Aktiekapital: 1 104
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 83,6%
Lönsamhet: 11,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,2%
Balanslikviditet: 368,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,0%