Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 967 673 374

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 18 807 Revenue Up
Finansiella kostnader: 91 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 390 Revenue Up
Balansomslutning: 8 385 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 6 138 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 211 Revenue Down
Justerat eget kapital: 3 446 Revenue Up
Aktiekapital:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 41,1% Revenue Up
Lönsamhet: 2,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 191,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 22 694
Finansiella kostnader: 97
Resultat efter finansnetto: 830
Balansomslutning: 9 644
Omsättningstillgångar: 6 810
Kortfristiga skulder: 3 865
Justerat eget kapital: 4 101
Aktiekapital: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 42,5%
Lönsamhet: 3,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,2%
Balanslikviditet: 176,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,6%