Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 887 136 122

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 34 824 Revenue Up
Finansiella kostnader: 89 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -97 Revenue Up
Balansomslutning: 7 733 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 5 946 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 6 178 Revenue Down
Justerat eget kapital: 463 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 6,0% Revenue Up
Lönsamhet: -0,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -21,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 96,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,1% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 34 609
Finansiella kostnader: 87
Resultat efter finansnetto: -156
Balansomslutning: 7 341
Omsättningstillgångar: 5 166
Kortfristiga skulder: 6 111
Justerat eget kapital: 340
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 4,6%
Lönsamhet: -0,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -45,9%
Balanslikviditet: 84,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9%