Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 948 480 468

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 405 Revenue Down
Finansiella kostnader: 19 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 953 Revenue Up
Balansomslutning: 10 069 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 6 963 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 899 Revenue Down
Justerat eget kapital: 6 470 Revenue Up
Aktiekapital: 250
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 64,3% Revenue Down
Lönsamhet: 8,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 240,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,7% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 13 459
Finansiella kostnader: 93
Resultat efter finansnetto: 770
Balansomslutning: 13 523
Omsättningstillgångar: 6 615
Kortfristiga skulder: 4 112
Justerat eget kapital: 7 209
Aktiekapital: 250
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 53,3%
Lönsamhet: 5,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,7%
Balanslikviditet: 160,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,4%