Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556110-6203

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 621 000 Revenue Up 5 170 300 Revenue Up
Finansiella kostnader: 49 200 Revenue Up 40 400 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 666 700 Revenue Up 652 500 Revenue Up
Balansomslutning: 6 621 200 Revenue Up 6 096 900 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 706 100 Revenue Up 2 647 700 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 442 900 Revenue Up 986 700 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 129 200 Revenue Up 1 890 500 Revenue Up
Aktiekapital: 65 500 65 500
Antal anställda: 3 384 Revenue Up 3 241 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 32,2% Revenue Up 31,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 661 Revenue Up 1 595 Revenue Down
Lönsamhet: 11,9% Revenue Down 12,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,3% Revenue Down 34,5% Revenue Up
Balanslikviditet: 187,5% Revenue Down 268,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,8% Revenue Down 11,4% Revenue Up

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 621 000
Finansiella kostnader: 49 200
Resultat efter finansnetto: 666 700
Balansomslutning: 6 621 200
Omsättningstillgångar: 2 706 100
Kortfristiga skulder: 1 442 900
Justerat eget kapital: 2 129 200
Aktiekapital: 65 500
Antal anställda: 3 384

Nyckeltal

Soliditet: 32,2%
Omsättning per anställd: 1 661
Lönsamhet: 11,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,3%
Balanslikviditet: 187,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,8%