Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556311-5533

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202304 202204 202104
Antal månader: 12 12
Omsättning: 17 675 Revenue Up 16 983 Revenue Down 19 794
Finansiella kostnader: 15 Revenue Up 9 Revenue Down 64
Resultat efter finansnetto: -657 Revenue Up -1 674 Revenue Down -970
Balansomslutning: 13 791 Revenue Up 12 389 Revenue Up 11 917
Omsättningstillgångar: 13 710 Revenue Up 12 205 Revenue Up 11 682
Kortfristiga skulder: 6 530 Revenue Up 4 784 Revenue Up 4 046
Justerat eget kapital: 7 261 Revenue Down 7 562 Revenue Down 7 804
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 11 Revenue Down 14 Revenue Up 12

Nyckeltal

Soliditet: 52,7% Revenue Down 61,0% Revenue Down 65,5%
Omsättning per anställd: 1 607 Revenue Up 1 213 Revenue Down 1 650
Lönsamhet: -3,7% Revenue Up -9,9% Revenue Down -4,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -9,0% Revenue Up -22,1% Revenue Down -12,4%
Balanslikviditet: 210,0% Revenue Down 255,1% Revenue Down 288,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,7% Revenue Up -13,4% Revenue Down -7,6%
Bokslut 202304
Antal månader: 12
Omsättning: 17 675
Finansiella kostnader: 15
Resultat efter finansnetto: -657
Balansomslutning: 13 791
Omsättningstillgångar: 13 710
Kortfristiga skulder: 6 530
Justerat eget kapital: 7 261
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 11

Nyckeltal

Soliditet: 52,7%
Omsättning per anställd: 1 607
Lönsamhet: -3,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -9,0%
Balanslikviditet: 210,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,7%