Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556179-4818

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 43 257 Revenue Up 42 588 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7 Revenue Up 4 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 2 671 Revenue Down 3 228 Revenue Down
Balansomslutning: 12 676 Revenue Down 14 097 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 12 594 Revenue Down 14 039 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 9 957 Revenue Up 9 613 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 331 Revenue Down 4 484 Revenue Down
Aktiekapital: 190 190
Antal anställda: 15 15 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 18,4% Revenue Down 31,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 884 Revenue Up 2 839 Revenue Up
Lönsamhet: 6,2% Revenue Down 7,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 114,6% Revenue Up 72,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 126,5% Revenue Down 146,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,1% Revenue Down 22,9% Revenue Up
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 43 257
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 2 671
Balansomslutning: 12 676
Omsättningstillgångar: 12 594
Kortfristiga skulder: 9 957
Justerat eget kapital: 2 331
Aktiekapital: 190
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 18,4%
Omsättning per anställd: 2 884
Lönsamhet: 6,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 114,6%
Balanslikviditet: 126,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,1%