Euromekanik AB
Morängatan 5
SE-416 71 Göteborg
Besöksadress:
Morängatan 5 B
SE-416 71 Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Fax: +46 (0)31-218626

Verksamhet

Euromekanik har sedan 1974 levererat utrustning och system till gas- och processindustrin. Med vårt tekniska kunnande, våra starka varumärken och vår goda eftermarknadsservice vill vi skapa långsiktiga relationer till våra kunder. Relationer som vi hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra tillsammans med er.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556562-0712
Momsreg.nr (VAT):SE556562071201
Etableringsår:1974
Dotterbolag till:Rydebrink Management AB
Omsättning (×1000) SEK:67 068
Antal anställda:25

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Peter Rydebrink
Verkställande direktör:Peter Rydebrink
Ekonomi: Access krävs
Teknik: Access krävs

Produkter och tjänster

Avluftare

Avluftningssystem för pappersmassaindustrin

Avskiljare för vattenånga

Avstängningsventiler

Backventiler

Blandventiler

Brandventiler

Centralsmörjningssystem

Centrifugalpumpar

Cirkulationspumpar

Cisterner

Cisternsystem

CNG-slang

Daggpunktsmätare

Densitetsmätare

Differenstryckmätare

Doseringsanläggningar

Doseringsanläggningar för kemisk industri

Doseringsanläggningar för olja och fett

Doseringsanläggningar för vätska

Doseringspumpar

Emaljbehållare

Emaljer

Energigassystem

Energikontrollsystem

Energimätare

Fettfilter

Fettsprutor

Flamvakter

Flervägsventiler

Flottörventiler

Flödesgivare

Flödesmätare

Flödesregulatorer

Flödesvakter

Förbränningsugnar

Förångare

Gasbehandlingsanläggningar

Gasbrännare

Gasfilter

Gaskompressorer

Gaslarm

Gasmätare

Gasolbrännare

Gasoltankar

Gasolvärmare

Gastrycksregulatorer

Gasutrustning

Gasventiler

Högtryckskompressorer

Högtryckspumpar

Högtrycksventiler

Industrilås

Instrumentventiler

Kemipumpar

Kilslidsventiler

Kolvkompressorer

Kolvpumpar

Kolvätemätare

Kompensatorer

Kondensatpumpar

Kulventiler

Kägelventiler

LNG-slang

LPG-slang

Lyftarmar

Läckagedetektorer

Magnetventiler

Manometerventiler

Manometrar

Matarvattenpumpar

Mekaniska kompensatorer

Membranventiler

Mätinsamlingssystem

Nivådetektorer

Nivåmätare

Nivåmätare för bensintank

Nivåmätare för gasbehållare

Nivåmätare för oljetankar

Nivåmätare för ångpannor

Nivåregulatorer

Nivåvakter

Nålventiler

Oljeavskiljare

Oljefilter

Oljemätare

Oljepumpar

Oljeregulatorer

Oljeventiler

Ovalhjulsmätare

Processinstrument

Processtyrningssystem

Produkter för pappersindustrin

Pumpar

Pumpar för flytande gas

Pumpstationer

Pumputrustning

Refraktometrar

Reglerventiler

Regulatorer

Regulatorer för flytande gas

Rostfria pumpar

Rörbrottsventiler

Rörupphängningar

Självsugande pumpar

Självverkande ventiler

Skjutspjällsventiler

Slidventiler

Slussventiler

Smältsäkringsventiler

Smörjpumpar

Smörjutrustning

Snabbstängande ventiler

Spolventiler

Spärrventiler

Strypventiler

Syrafasta armaturer

Syrapumpar

Syremätare

Säkerhetsventiler

Sätesventiler

Tankvagnsutrustning

Temperaturgivare

Temperaturregulatorer

Temperaturskrivare

Temperaturvakter

Temperaturövervakningssystem

Tryckfilter

Tryckgivare

Tryckkärl

Tryckmätare

Tryckreduceringsventiler

Tryckregulatorer

Tryckskrivare

Tryckvakter

Tätningslösa pumpar

Vakuummetrar

Vakuumventiler

Vattenavskiljare

Ventiler

Ventiler för pappersindustrin

Ventillägesställare

Ventiltillbehör

Ventilutrustning

Viskosimetrar

Vridspjällsventiler

Vätskedetektorer

Växelventiler

Ång- och kondensatsystem

Ångarmaturer

Ångdrivna pumpar

Ångfilter

Ånghettare

Ångkylare

Ångledningar

Ångomformare

Ångpanneanläggningar

Ångslang

Ångtekniska instrument

Ångtrycksmätare

Ångvärmeväxlare

Överfyllnadsskydd

Alternativa sökord

facklor

interlocklås

interlocksystem

nivåmätare för bränslecistern

nivåmätare för oljecistern

pneumatiska slagdon

system solutions within gas, steam and energy

systemlösningar för energigas, ånga och petrokemi

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Konsult

Serviceföretag

Tillverkare

Återförsäljare

Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 67 068
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 2 218
Balansomslutning: 25 171
Omsättningstillgångar: 25 087
Kortfristiga skulder: 15 726
Justerat eget kapital: 8 730
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 34,7%
Omsättning per anställd: 2 683
Lönsamhet: 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,4%
Balanslikviditet: 159,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8%