Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556421-3352

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202306 202206 202106
Antal månader: 12 12
Omsättning: 125 154 Revenue Down 125 433 Revenue Up 88 256
Finansiella kostnader: 1 922 Revenue Up 1 317 Revenue Up 289
Resultat efter finansnetto: 7 090 Revenue Up 2 755 Revenue Down 8 282
Balansomslutning: 81 754 Revenue Down 83 032 Revenue Up 59 522
Omsättningstillgångar: 66 145 Revenue Down 66 888 Revenue Up 48 635
Kortfristiga skulder: 24 769 Revenue Down 26 953 Revenue Up 18 178
Justerat eget kapital: 43 823 Revenue Up 38 462 Revenue Up 36 546
Aktiekapital: 1 000 1 000 1 000
Antal anställda: 44 Revenue Down 45 45

Nyckeltal

Soliditet: 53,6% Revenue Up 46,3% Revenue Down 61,4%
Omsättning per anställd: 2 844 Revenue Up 2 787 Revenue Up 1 961
Lönsamhet: 5,7% Revenue Up 2,2% Revenue Down 9,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,2% Revenue Up 7,2% Revenue Down 22,7%
Balanslikviditet: 267,0% Revenue Up 248,2% Revenue Down 267,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,0% Revenue Up 4,9% Revenue Down 14,4%
Bokslut 202306
Antal månader: 12
Omsättning: 125 154
Finansiella kostnader: 1 922
Resultat efter finansnetto: 7 090
Balansomslutning: 81 754
Omsättningstillgångar: 66 145
Kortfristiga skulder: 24 769
Justerat eget kapital: 43 823
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 44

Nyckeltal

Soliditet: 53,6%
Omsättning per anställd: 2 844
Lönsamhet: 5,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,2%
Balanslikviditet: 267,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,0%