Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 967 539 082

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 25 276 Revenue Down
Finansiella kostnader: 42 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 751 Revenue Up
Balansomslutning: 11 237 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 9 822 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 8 026 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 618 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 14,4% Revenue Down
Lönsamhet: 10,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 170,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 122,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 48 512
Finansiella kostnader: 184
Resultat efter finansnetto: 3 582
Balansomslutning: 14 742
Omsättningstillgångar: 10 811
Kortfristiga skulder: 9 858
Justerat eget kapital: 1 411
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 9,6%
Lönsamhet: 7,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 253,9%
Balanslikviditet: 109,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 25,5%