Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556902-1800

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 (koncern)
Antal månader: 12
Omsättning: 56 103 Revenue Up
Finansiella kostnader: 280 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 4 378 Revenue Down
Balansomslutning: 157 517 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 81 734 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 35 312 Revenue Up
Justerat eget kapital: 111 801 Revenue Up
Aktiekapital: 1 754 Revenue Up
Antal anställda: 35 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 71,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 603 Revenue Up
Lönsamhet: 7,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 231,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,0% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 72 679
Finansiella kostnader: 424
Resultat efter finansnetto: -1 949
Balansomslutning: 170 188
Omsättningstillgångar: 56 386
Kortfristiga skulder: 29 720
Justerat eget kapital: 127 694
Aktiekapital: 2 858
Antal anställda: 41

Nyckeltal

Soliditet: 75,0%
Omsättning per anställd: 1 773
Lönsamhet: -2,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,5%
Balanslikviditet: 189,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9%