Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556347-0961

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202206 202106 202006
Antal månader: 12 12
Omsättning: 50 Revenue Down 85 Revenue Down 115
Finansiella kostnader: 0 0 0
Resultat efter finansnetto: 23 Revenue Down 37 Revenue Down 66
Balansomslutning: 261 Revenue Up 241 Revenue Down 255
Omsättningstillgångar: 261 Revenue Up 241 Revenue Down 255
Kortfristiga skulder: 51 Revenue Up 9 Revenue Down 11
Justerat eget kapital: 210 Revenue Down 232 Revenue Down 244
Aktiekapital: 50 50 50
Antal anställda: 1 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 80,5% Revenue Down 96,3% Revenue Up 95,7%
Omsättning per anställd: 50 Revenue Down 85 Revenue Down 115
Lönsamhet: 46,0% Revenue Up 43,5% Revenue Down 57,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,0% Revenue Down 15,9% Revenue Down 27,0%
Balanslikviditet: 511,8% Revenue Down 2.677,8% Revenue Up 2.318,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8% Revenue Down 15,4% Revenue Down 25,9%
Bokslut 202206
Antal månader: 12
Omsättning: 50
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 23
Balansomslutning: 261
Omsättningstillgångar: 261
Kortfristiga skulder: 51
Justerat eget kapital: 210
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 80,5%
Omsättning per anställd: 50
Lönsamhet: 46,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,0%
Balanslikviditet: 511,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8%