Denios AB
Box 29
SE-561 21 Huskvarna
Besöksadress:
Datorgatan 3
SE-561 33 Huskvarna
Kommun: Jönköping
Län: Jönköpings län
Fax: +46 (0)36-122820

Verksamhet

Denios erbjuder Europas bredaste produktsortiment för hantering och lagring av kemiska och andra miljöfarliga ämnen. Som ingenjörsdriven tillverkare skräddarsyr vi förvaringslösningar för alla behov. Vi är experter på miljö och säkerhet samt förvaring av miljöfarliga och brandfarliga varor och har djupgående kunskap och förståelse för det reglemente som berörs.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556613-7930
Momsreg.nr (VAT):SE556613793001
Etableringsår:2001
Dotterbolag till:Denios Ag
Omsättning (×1000) SEK:62 145
Antal anställda:7

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Ricarda Fleer
Verkställande direktör:Erik Linus Jacker
Teknik: Access krävs

Produkter och tjänster

Absorbenter

Absorberande granulat

Absorptionsmedel

Absorptionsmedel för olja

Arbetskläder

Arbetsskyddsmaterial

Askkoppar

Avfallsbehållare

Avfallscontainrar

Avfallshanteringsmaskiner

Avlastningsmattor

Avtappningsstationer

Baskemikalier

Behållare

Betongåtervinningsanläggningar

Brandskyddssystem

Brandsäkra skåp

Bränslepumpar

Bulkcontainrar

Cisterner

Containrar

Dieseltankar

Doseringspumpar

Fat och tunnor

Fatbockar

Fatfyllningslinjer

Fathanteringsutrustning

Fatkranar

Fatkärror

Fatmejslar

Fatpallar

Fatpressar

Fatpumpar

Fatställ

Fatvärmare

Fatöppnare

Fryscontainrar

Fuktabsorbenter

Förtryckta varningsetiketter

Förvaring, alla medier

Gaffellyftvagnar

Gaffeltruckar

Granulat

Granulatorer

Handpumpar

Hygienpapper

Induktionsvärmare

Industriförnödenheter

Isolerade containrar

Kemikalieinvallningar

Kemikalieskåp

Kemipumpar

Kyl- och fryscontainrar

Kylanläggningar

Kylcontainrar

Kärlvändare

Lagercontainrar

Lagertankar

Lagring av oljeprodukter och flytande kemiprodukter

Livsmedelspumpar

Luftdrivna pumpar

Lyftgafflar

Låsbara containrar

Membranpumpar

Metalltankar, minst 250 liter

Miljöcontainrar

Miljöpallar

Miljöskåp

Miljöstationer

Miljöteknisk utrustning

Nivåmätare för bensintank

Nivåmätare för oljetankar

Nödduschar

Nödutrustning

Oljeabsorbenter

Oljelänsar

Oljepumpar

Oljesaneringsutrustning

Oljetankar

Omrörare

Pallställ

Papperskorgar

Pappersservetter

Plastbehållare

Plastkar

Plastpumpar

Plasttankar, minst 250 liter

Plattformstruckar

Pumpar

Påkörningsskydd

Regnkläder

Rengöringsdukar

Rengöringsprodukter

Rostfria behållare

Rostfria lagertankar

Rostfria pumpar

Rotationspumpar

Sanering

Saneringslänsar

Saneringsutrustning

Saxliftar

Självsugande pumpar

Skyddskläder

Spilloljetankar

Stegar

Städutrustning

Städvagnar

Syrafasta tankar

Syrapumpar

Säckhållare

Säkerhetsvästar

Tankanläggningar

Temperaturkammare

Tippcontainrar

Tippvagnar

Torkmaterial

Transportbehållare

Transportbehållare, IBC-behållare, minst 250 l

Transportvagnar

Trattar

Trucktillbehör

Uppsamlingskar

Varselkläder

Vattentankar

Värmecontainrar

Värmekamrar

Värmemantlar

Värmeprodukter

Värmeskåp

Återvinningscontainrar

Ögonduschar

Översvämningsskydd

Alternativa sökord

avfallstank

brandklassade kemikalieskåp

brandskyddscontainer

brunnstätning

fattillbehör

gaslagring

gasskåp

Invallning av kemikalier med uppsamlingskärl

miljöhyllor

säkerhetspallar

tätting

värmebox

Företagstyp

Grossist/ Distributör

Serviceföretag

Tillverkare

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 62 145
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 4 057
Balansomslutning: 19 159
Omsättningstillgångar: 19 000
Kortfristiga skulder: 10 491
Justerat eget kapital: 8 668
Aktiekapital: 135
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 45,2%
Omsättning per anställd: 8 878
Lönsamhet: 6,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,8%
Balanslikviditet: 181,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,2%