Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 842 963 532

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 6 158 Revenue Down
Finansiella kostnader: 11 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 206 Revenue Down
Balansomslutning: 5 616 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 079 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 257 Revenue Down
Justerat eget kapital: 3 359 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 59,8% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 3,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 225,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,9% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 6 765
Finansiella kostnader: 17
Resultat efter finansnetto: 123
Balansomslutning: 6 695
Omsättningstillgångar: 6 158
Kortfristiga skulder: 3 224
Justerat eget kapital: 3 472
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 51,9%
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,5%
Balanslikviditet: 191,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,1%