Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 965 799 044

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 7 905 Revenue Down
Finansiella kostnader: 30 045 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 56 734 Revenue Up
Balansomslutning: 462 951 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 171 417 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 719 Revenue Down
Justerat eget kapital: 398 647 Revenue Up
Aktiekapital: 588
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 86,1% Revenue Up
Lönsamhet: 717,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 3.632,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,7% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 7 616
Finansiella kostnader: 3 068
Resultat efter finansnetto: 26 801
Balansomslutning: 423 188
Omsättningstillgångar: 12 947
Kortfristiga skulder: 27 533
Justerat eget kapital: 364 197
Aktiekapital: 588
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 86,1%
Lönsamhet: 351,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4%
Balanslikviditet: 47,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,1%