Brødrene Austad AS
Søndre Lensmyrvegen 15
NO-7670 Inderøy
Kommun: Inderöy
Län: Nord-Tröndelag
Telefon: +47 74154402

Bokslut 201912
Omsättning: 11 637
Finansiella kostnader: 12
Resultat efter finansnetto: -345
Balansomslutning: 3 964
Omsättningstillgångar: 2 813
Kortfristiga skulder: 1 868
Justerat eget kapital: 2 024
Aktiekapital: 270
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 51,1%
Lönsamhet: -3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,0%
Balanslikviditet: 150,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -8,4%