Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556153-9494

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 55 788 Revenue Up 52 523 Revenue Up
Finansiella kostnader: 377 Revenue Up 340 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 41 Revenue Down 1 109 Revenue Down
Balansomslutning: 36 132 Revenue Down 36 526 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 18 142 Revenue Down 21 025 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 15 605 Revenue Up 14 840 Revenue Down
Justerat eget kapital: 8 983 Revenue Down 10 786 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 45 45 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 24,9% Revenue Down 29,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 240 Revenue Up 1 167 Revenue Up
Lönsamhet: 0,1% Revenue Down 2,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,5% Revenue Down 10,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 116,3% Revenue Down 141,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2% Revenue Down 4,0% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 55 788
Finansiella kostnader: 377
Resultat efter finansnetto: 41
Balansomslutning: 36 132
Omsättningstillgångar: 18 142
Kortfristiga skulder: 15 605
Justerat eget kapital: 8 983
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 45

Nyckeltal

Soliditet: 24,9%
Omsättning per anställd: 1 240
Lönsamhet: 0,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,5%
Balanslikviditet: 116,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,2%