Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556153-9494

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 52 523 Revenue Up 44 367 Revenue Down
Finansiella kostnader: 340 Revenue Up 249 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 109 Revenue Down 5 408 Revenue Up
Balansomslutning: 36 526 Revenue Down 38 209 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 21 025 Revenue Down 24 003 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 14 840 Revenue Down 17 098 Revenue Up
Justerat eget kapital: 10 786 Revenue Up 10 693 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 45 Revenue Up 43 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 29,5% Revenue Up 28,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 167 Revenue Up 1 032 Revenue Down
Lönsamhet: 2,1% Revenue Down 12,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,3% Revenue Down 50,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 141,7% Revenue Up 140,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,0% Revenue Down 14,8% Revenue Up
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 52 523
Finansiella kostnader: 340
Resultat efter finansnetto: 1 109
Balansomslutning: 36 526
Omsättningstillgångar: 21 025
Kortfristiga skulder: 14 840
Justerat eget kapital: 10 786
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 45

Nyckeltal

Soliditet: 29,5%
Omsättning per anställd: 1 167
Lönsamhet: 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,3%
Balanslikviditet: 141,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,0%