Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 951 890 243

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 43 268 Revenue Up
Finansiella kostnader: 951 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 733 Revenue Up
Balansomslutning: 49 600 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 10 686 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 5 156 Revenue Up
Justerat eget kapital: 10 739 Revenue Up
Aktiekapital: 1 408
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 21,7% Revenue Down
Lönsamhet: 8,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 207,3% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,4% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 23 692
Finansiella kostnader: 1 252
Resultat efter finansnetto: 3 942
Balansomslutning: 57 374
Omsättningstillgångar: 9 288
Kortfristiga skulder: 4 059
Justerat eget kapital: 13 009
Aktiekapital: 1 408
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 22,7%
Lönsamhet: 16,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,3%
Balanslikviditet: 228,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,1%