Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556277-8851

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202008 201908
Antal månader: 12 12
Omsättning: 20 127 Revenue Down 20 458 Revenue Up
Finansiella kostnader: 25 Revenue Up 10 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 4 521 Revenue Down 5 161 Revenue Up
Balansomslutning: 10 831 Revenue Up 10 814 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 7 454 Revenue Up 7 007 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 030 Revenue Down 2 768 Revenue Down
Justerat eget kapital: 7 643 Revenue Up 7 107 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 6 Revenue Up 4

Nyckeltal

Soliditet: 70,6% Revenue Up 65,7% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 354 Revenue Down 5 114 Revenue Up
Lönsamhet: 22,5% Revenue Down 25,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,2% Revenue Down 72,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 367,2% Revenue Up 253,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 42,0% Revenue Down 47,8% Revenue Up
Bokslut 202008
Antal månader: 12
Omsättning: 20 127
Finansiella kostnader: 25
Resultat efter finansnetto: 4 521
Balansomslutning: 10 831
Omsättningstillgångar: 7 454
Kortfristiga skulder: 2 030
Justerat eget kapital: 7 643
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 70,6%
Omsättning per anställd: 3 354
Lönsamhet: 22,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,2%
Balanslikviditet: 367,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 42,0%