Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556859-4765

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 2 056 Revenue Down 2 662 Revenue Up
Finansiella kostnader: 8 8 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 253 Revenue Down 632 Revenue Up
Balansomslutning: 2 109 Revenue Down 2 839 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 099 Revenue Down 2 825 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 283 Revenue Up 207 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 692 Revenue Down 2 498 Revenue Up
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 2 2 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 80,2% Revenue Down 88,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 028 Revenue Down 1 331 Revenue Up
Lönsamhet: 12,3% Revenue Down 23,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,0% Revenue Down 25,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 741,7% Revenue Down 1.364,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,4% Revenue Down 22,5% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 2 056
Finansiella kostnader: 8
Resultat efter finansnetto: 253
Balansomslutning: 2 109
Omsättningstillgångar: 2 099
Kortfristiga skulder: 283
Justerat eget kapital: 1 692
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 80,2%
Omsättning per anställd: 1 028
Lönsamhet: 12,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,0%
Balanslikviditet: 741,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,4%