Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556859-4765

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 2 662 Revenue Up 2 527 Revenue Down
Finansiella kostnader: 8 Revenue Down 58 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 632 Revenue Up 516 Revenue Down
Balansomslutning: 2 839 Revenue Up 2 445 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 825 Revenue Up 2 438 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 207 Revenue Down 311 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 498 Revenue Up 2 000 Revenue Down
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 2 Revenue Down 3

Nyckeltal

Soliditet: 88,0% Revenue Up 81,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 331 Revenue Up 842 Revenue Down
Lönsamhet: 23,7% Revenue Up 20,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,3% Revenue Down 25,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 1.364,7% Revenue Up 783,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 22,5% Revenue Down 23,5% Revenue Down
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 2 662
Finansiella kostnader: 8
Resultat efter finansnetto: 632
Balansomslutning: 2 839
Omsättningstillgångar: 2 825
Kortfristiga skulder: 207
Justerat eget kapital: 2 498
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 88,0%
Omsättning per anställd: 1 331
Lönsamhet: 23,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,3%
Balanslikviditet: 1.364,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 22,5%