Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556479-7750

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 4 144 Revenue Up 3 832 Revenue Down
Finansiella kostnader: 27 Revenue Down 37 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 430 Revenue Up -78 Revenue Up
Balansomslutning: 1 167 Revenue Up 912 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 167 Revenue Up 858 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 790 Revenue Down 921 Revenue Down
Justerat eget kapital: 362 Revenue Up -9 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 4 4

Nyckeltal

Soliditet: 31,0% Revenue Up -1,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 036 Revenue Up 958 Revenue Down
Lönsamhet: 10,4% Revenue Up -2,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 118,8% Revenue Down 866,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 147,7% Revenue Up 93,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 39,2% Revenue Up -4,5% Revenue Up
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 4 144
Finansiella kostnader: 27
Resultat efter finansnetto: 430
Balansomslutning: 1 167
Omsättningstillgångar: 1 167
Kortfristiga skulder: 790
Justerat eget kapital: 362
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 31,0%
Omsättning per anställd: 1 036
Lönsamhet: 10,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 118,8%
Balanslikviditet: 147,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 39,2%