Bejoken AB
Box 9503 Travbanegatan 2
SE-200 39 Malmö
Besöksadress:
Travbanegatan 2
SE-213 77 Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne län
Fax: +46 (0)40-949900

Verksamhet

Elektronikkomponenter för industriproduktion.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556173-8989
Momsreg.nr (VAT):SE556173898901
Etableringsår:1962
Omsättning (×1000) SEK:88 594
Antal anställda:22

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Kent Nils-Erik Ekholm
Verkställande direktör:Inger Petra Nordström
Marknad: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs

Försäljningskontor

Sverige, Sundsvall, 060-171321

Produkter och tjänster

A/D-omvandlare

Alkaliska batterier

Aluminiumelektrolytkondensatorer

Amperemetrar

Analoga multimetrar

Analoga panelinstrument

Apparatkabel

Apparatlådor

Apparatskåp

Audiokabel

Audiokontakter

Automatsäkringar

Avkopplingskondensatorer

Avstämningskondensatorer

Avstörningsferriter

Avstörningskondensatorer

Bandkabel

Batterieliminatorer

Batteriklämmor

Batterikontakter

Batteriladdare

Bilantennkontakter

Bipolära transistorer

Blandardioder

Blyackumulatorer

Brunstensbatterier

Chassier

Chassikontakter

D/A-omvandlare

DC/DC-omvandlare

Digitala multimetrar

Diodtyristorer

DIP-brytare

Dolby brusreduktionskretsar

Drifttidsmätare

Drosslar

Effektmotstånd

Effektreläer

Effekttransistorer

Elektromekaniska komponenter

Elektronikkomponenter

Elektronikkonsulter

Elektronikskåp

Elektroniska sumrar

Europakontakter

FDDI-utrustning

Ferritkärnor

Fiberkontakter

Fiberoptik

Fiberoptisk kabel

Fiberoptiska detektorer

Fiberoptiska kommunikationssystem

Fiberoptiska kopplare

Filmkondensatorer

Filterdrosslar

Flamsäkra motstånd

Flatkabel

Flatkabelkontakter

Flatstiftskontakter

Flerpoliga kontakter

Fototransistorer

Frekvensmätare

Frekvensomformare

Frekvensomvandlare

Fristående nätaggregat

Fälteffekttransistorer

Fördelningsdosor

Germaniumdioder

Germaniumtransistorer

Glasrörssäkringar

Gränssnittsprovare

Gummifötter

Halvledardioder

Halvledarreläer

Hermetiska kontakter

Hermetiskt kapslade reläer

Högfrekvensdrosslar

Högfrekvenskabel

Högfrekvensmotstånd

Högkapacitetskondensatorer

Högspänningsdioder

Högspänningskabel

Högspänningskondensatorer

Högspänningskontakter

Högtalarkontakter

Impedansmätare

Inbyggda nätaggregat

Induktorer

Industriella switchar

Industrireläer

Ingångstransformatorer

Installationskabel, starkström

Installationskabel, svagström

Instrumentbatterier

Isolationssprej

Isolationstransformatorer

Jordade starkströmskontakter

Jordade starkströmskontakter med filter

Järnpulverkärnor

Kabel

Kabelisoleringsslang, mekaniska skydd

Kabelskor

Kabelstammar

Kabeltestare

Kablage

Kapacitansdioder

Kapacitansmätare

Keramiska kondensatorer

Keramiska spolformar

Kiseldioder

Klockkristaller

Klämbara kontakter

Koaxialkabel

Koaxialkontakter

Kolpotentiometrar

Kommunikationskretsar

Komparatorkretsar

Komponenter till alarmsystem

Komponenthållare

Kondensatorer

Konstantströmsdioder

Kontaktdon

Kontakteringsautomater

Kontaktolja

Kontaktrengöringsmedel

Kontaktskydd

Kontraktstillverkning av elektronikprodukter

Koppartråd

Kopplingar

Kopplingstråd

Kopplingsur

Kortslutningsbyglar

Kortvågsdrosslar

Kraftdioder

Kraftlogik

Kretskortsfixturer

Kretskortskontakter

Kretskortsreläer

Kristaller

Kristallhållare

Kristalloscillatorer

Krokodilklämmor

Krymphylsor

Kvicksilveroxidbatterier

Kylflänsar

Kylvätska

Laboratoriehylsor

Laboratoriekabel

Laboratorieproppar

Laddningsaggregat

Lamphållare

Larmsirener

LCD-displayer

LED-lampor

Likriktardioder

Likriktare

Lim

Linjetransformatorer

Linjära nätaggregat

Litiumbatterier

Ljusberoende motstånd

Lysdioder

Lysdiodhållare

Lågfrekvensdrosslar

Lågfrekvenskretsar

Lågläckande dioder

Lågspänningskabel

Låslack

Läsgafflar

Lödkolvar

Lödmaskiner

Lödpennor

Lödpistoler

Magnetkontakter

Matarkabelkontakter

Metallfilmsmotstånd

Mikrobrytare

Mikrofonkontakter

Mikroprocessorer

Mikrovågstransistorer

Militärelektronik

Militärspecifierade kontakter

Miniatyrackumulatorer

Miniatyrreläer

Miniatyrsäkringar

Modemkretsar

Monteringsdioder

Monteringshållare

Monteringstillbehör för transistorer

Motordrivkretsar

Motstånd

Motståndsnätverk

Multiplexerkretsar

Multiplicerarkretsar

Mångledare

Märkskyltar

Nickelkadmiumbatterier

Nollspänningskontrollkretsar

Nätavstörningsfilter

Nätbrytare

Nätkabel

Nättransformatorer

Ohmmetrar

Operationsförstärkare

Optohalvledare

Optohalvledare, alfanumeriska displayer

Optokopplare

Oscillatorkretsar

Oscilloskoptillbehör

Panellampor

Papperskondensatorer

Piezosumrar

PIN-dioder

Plastfilmskondensatorer

Polklämmor

Polskruvar

Polykarbonatkondensatorer

Polypropenkondensatorer

Potentiometrar

Precisionsmotstånd

Precisionspotentiometrar

Precisionsskalor

Processorkristaller

Programmerbara logiska kretsar

Reedreläer

Reglertransformatorer

Reläer

Relähållare

Reläsocklar

Rengöringsdukar

Rengöringssprej

Reostater

Reservkraftaggregat

Räknekretsar

Schottkydioder

Signalgeneratorer

Signallampor

Silikonolja

Silveroxidbatterier

Skalbelysning

Skarvdon för fiberoptik

Skyddslacker

Skyddstransformatorer

Skärmad mångledare

Småsignalstransistorer

Spartransformatorer

Specialfläktar

Spolar för induktiv uppvärmning

Spolstommar

Spännings-frekvensomformare

Spänningskontrollerade lågfrekvenskretsar

Spänningsregulatorkretsar

Spänningsstyrda oscillatorkretsar

Stabistorer

Standardsäkringar

Starkströmsbrytare

Starkströmskontakter av internationell standard

Starkströmskontakter, grenuttag

Startbatterier

Stationära batterier

Stiftproppar och hylsdon

Störskyddstransformatorer

Switchade nätaggregat

Switchdioder

Switchdrosslar

Switchregulatorer

Säkringshållare

Tangentbord

Tantalelektrolytkondensatorer

Telefonkretsar

Telefonpluggar og -jack

Temperaturberoende motstånd

Tennsugar och avlödningsflätor

Testklämmor

Testpinnar

Tidreläer

Timerkretsar

Tjockfilmsmotstånd

Tondrosslar

Tonkontrollkretsar

Toroidtransformatorer

Transformatorer

Transformatorkärnor

Transientskydd

Transientskyddsdioder

Transistorbatterier

Transistorer

Transistorhållare

Triac

Trimkondensatorer

Trimpotentiometrar

Tryckknappsbrytare

Tryckomkopplare

Tryckta kretskortshållare

Trådlindade motstånd

Tröga säkringar

Tumhjulsomkopplare

Tunneldioder

Tunnfilmsdioder

Tunnfilmskondensatorer

Tunnfilmsmotstånd

Tunnfilmstransistorer

Tvättvätskor

Tyristorer

Tätningsmaterial

Unijunction-transistorer

Universaltransformatorer

Varistorer

Vattentäta kontakter

Videodrosslar

Videokabel

Videokontakter

Vippomkopplare

Voltmetrar

Vridkondensatorer

Vridströmställare

Vridtransformatorer

Zenerdioder

Övergångskontakter

Överspänningsskydd

Alternativa sökord

komponenter

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Återförsäljare

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 88 594
Finansiella kostnader: 235
Resultat efter finansnetto: -1 648
Balansomslutning: 22 109
Omsättningstillgångar: 21 034
Kortfristiga skulder: 9 054
Justerat eget kapital: 9 566
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 22

Nyckeltal

Soliditet: 43,3%
Omsättning per anställd: 4 027
Lönsamhet: -1,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,2%
Balanslikviditet: 232,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -6,4%