Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 943 665 214

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 22 116 Revenue Up
Finansiella kostnader: 65 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -518 Revenue Down
Balansomslutning: 5 853 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 173 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 846 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 007 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 17,2% Revenue Down
Lönsamhet: -2,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -51,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 106,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -7,7% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 27 625
Finansiella kostnader: 150
Resultat efter finansnetto: 831
Balansomslutning: 8 042
Omsättningstillgångar: 6 553
Kortfristiga skulder: 6 355
Justerat eget kapital: 1 244
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 15,5%
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 66,8%
Balanslikviditet: 103,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,2%