Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556657-6954

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 37 248 Revenue Up 34 282 Revenue Up
Finansiella kostnader: 624 Revenue Up 0
Resultat efter finansnetto: 6 459 Revenue Up 4 196 Revenue Up
Balansomslutning: 20 787 Revenue Up 17 126 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 17 946 Revenue Up 14 723 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 481 Revenue Up 3 900 Revenue Up
Justerat eget kapital: 13 846 Revenue Up 10 412 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 6 6 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 66,6% Revenue Up 60,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 6 208 Revenue Up 5 714 Revenue Up
Lönsamhet: 17,3% Revenue Up 12,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,6% Revenue Up 40,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 400,5% Revenue Up 377,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,1% Revenue Up 24,5% Revenue Down
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 37 248
Finansiella kostnader: 624
Resultat efter finansnetto: 6 459
Balansomslutning: 20 787
Omsättningstillgångar: 17 946
Kortfristiga skulder: 4 481
Justerat eget kapital: 13 846
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 66,6%
Omsättning per anställd: 6 208
Lönsamhet: 17,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 46,6%
Balanslikviditet: 400,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,1%