Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556106-2174

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912 201812
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 679 961 Revenue Down 2 104 968 Revenue Down 2 334 816
Finansiella kostnader: 16 742 Revenue Up 13 120 Revenue Up 12 992
Resultat efter finansnetto: -50 221 Revenue Down 26 175 Revenue Down 66 433
Balansomslutning: 680 394 Revenue Up 656 528 Revenue Down 721 438
Omsättningstillgångar: 531 149 Revenue Up 523 620 Revenue Down 596 896
Kortfristiga skulder: 530 470 Revenue Up 477 485 Revenue Down 546 179
Justerat eget kapital: 149 924 Revenue Down 179 043 Revenue Up 175 259
Aktiekapital: 2 000 2 000 2 000
Antal anställda: 246 Revenue Down 279 Revenue Down 291

Nyckeltal

Soliditet: 22,0% Revenue Down 27,3% Revenue Up 24,3%
Omsättning per anställd: 6 829 Revenue Down 7 545 Revenue Down 8 023
Lönsamhet: -3,0% Revenue Down 1,2% Revenue Down 2,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -33,5% Revenue Down 14,6% Revenue Down 37,9%
Balanslikviditet: 100,1% Revenue Down 109,7% Revenue Up 109,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,9% Revenue Down 6,0% Revenue Down 11,0%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 1 679 961
Finansiella kostnader: 16 742
Resultat efter finansnetto: -50 221
Balansomslutning: 680 394
Omsättningstillgångar: 531 149
Kortfristiga skulder: 530 470
Justerat eget kapital: 149 924
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 246

Nyckeltal

Soliditet: 22,0%
Omsättning per anställd: 6 829
Lönsamhet: -3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -33,5%
Balanslikviditet: 100,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -4,9%