Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 836 020 642

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 7 551 Revenue Up
Finansiella kostnader: 55 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 587 Revenue Up
Balansomslutning: 8 079 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 4 449 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 3 475 Revenue Down
Justerat eget kapital: 3 112 Revenue Down
Aktiekapital: 400
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 38,5% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 7,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 18,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 128,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 7 811
Finansiella kostnader: 59
Resultat efter finansnetto: 906
Balansomslutning: 8 597
Omsättningstillgångar: 5 182
Kortfristiga skulder: 4 137
Justerat eget kapital: 3 087
Aktiekapital: 400
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 35,9%
Lönsamhet: 11,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,3%
Balanslikviditet: 125,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,2%