Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556514-0547

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 51 273 Revenue Up 49 204 Revenue Down
Finansiella kostnader: 6 Revenue Up 3 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 10 020 Revenue Up 7 858 Revenue Up
Balansomslutning: 30 246 Revenue Up 27 738 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 27 465 Revenue Up 24 118 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 16 507 Revenue Up 13 970 Revenue Down
Justerat eget kapital: 11 918 Revenue Down 11 941 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 32 Revenue Down 34 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 39,4% Revenue Down 43,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 602 Revenue Up 1 447 Revenue Down
Lönsamhet: 19,5% Revenue Up 16,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 84,1% Revenue Up 65,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 166,4% Revenue Down 172,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,1% Revenue Up 28,3% Revenue Down
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 51 273
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 10 020
Balansomslutning: 30 246
Omsättningstillgångar: 27 465
Kortfristiga skulder: 16 507
Justerat eget kapital: 11 918
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 32

Nyckeltal

Soliditet: 39,4%
Omsättning per anställd: 1 602
Lönsamhet: 19,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 84,1%
Balanslikviditet: 166,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 33,1%