Askalon AB
Nolgårdsvägen 11
SE-663 41 Hammarö
Kommun: Hammarö
Län: Värmlands län

Verksamhet

Askalon AB (f.d. Peab Process AB, Karlstad) har sedan 1973 förbättrat processindustrins applikationer. Idag är vi närmare 100 ingenjörer, projektledare och tekniker inom ventiler, konstruktion, ventilservice, ventildiagnostik och utbildning. Vi är Emerson Local Business Partner för alla Emerson-ventiler i Sverige, Finland, Danmark och Island. Vi säljer och servar bland annat Sempell högtrycksventiler, Crosby säkerhetsventiler, Neotecha kemiventiler, Keystone ställdon och Fisher gasregulatorer. Vi representerar även VAG i Sverige och Danmark.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556346-6167
Momsreg.nr (VAT):SE556346616701
Etableringsår:1973
Dotterbolag till:Peab Process AB
Omsättning (×1000) SEK:297 307
Antal anställda:114

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Mats Robert Karlsson
Verkställande direktör:Kjell Mats Warnqvist
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Personal: Access krävs

Försäljningskontor

Esbjerg, Danmark +4570701275

Göteborg 054-579200

Lund 054-579200

Pirkkala, Finland -358 207416200

Servicecenter, Västervik 054-579200

Skärholmen, Stockholm 054-579200

Sundsvall 054-579200

Søborg, Danmark +4570701275

Vantaa, Finland +358 207416200

Produkter och tjänster

Accelerometrar

Analysatorer

Automationslösningar

Avloppsventiler

Avstängningsventiler

Backventiler

Beröringsfria givare

Blandventiler

Bottenventiler

Branschinriktade tillämpningsprogram, processindustri

Dammluckor

Differentialtrycksregulatorer

Direktverkande regulatorer

Doseringsventiler

Elektriska ställdon

Elmanöverdon

Expansionsventiler

Explosionssäker elutrustning

Flervägsventiler

Flödesregulatorer

Flödesstyrande ventiler

Fältbussar

Gasanalysatorer

Gastrycksregulatorer

Gasventiler

Givare

Hydrauliska servoventiler

Hydraulventiler

Högrena ventiler

Högtrycksventiler

Industriell utbildning

Industriterminaler

Industriventiler

Instrument till vattenverksutrustning

Instrumentering

Instrumentventiler

I/P-omvandlare

Kalibreringsinstrument

Kalibreringssystem

Kalibreringstjänster

Kalottventiler

Kemisk-tekniska produkter

Kilslidsventiler

Kolvventiler

Konstantflödesventiler

Konsulterande ingenjörer

Konsultverksamhet avseende system- och programvara

Kryoventiler

Kulsektorventiler

Kulventiler

Kylvattenfilter

Kägelventiler

Luftventiler

Lågtrycksventiler

Lägesgivare

Lägesställare

Magnetventiler

Manometerventiler

Maskiner till processindustrin

Matarvattenregulatorer

Matarventiler

Membranventiler

Motorstyrda ventiler

Nivåmätare för ångpannor

Nivåregulatorer

Nålventiler

Pneumatiska manöverdon

Pneumatiska ställdon

Pneumatiska ventiler

Processinstrument

Processkontrollsystem

Provtagningsventiler

Provtryckning

Reglersystem

Reglerventiler

Regulatorer

Regulatorer för flytande gas

Rostfria ventiler

Rörbrottsventiler

Rörupphängningar

Service och reparation av ventiler

Självverkande ventiler

Skjutspjällsventiler

Slidventiler

Slussventiler

Smutsfilter

Snabbstängande ventiler

Spärrventiler

Stegmotorer

Strypflänsar

Strypventiler

Styr- och reglersystem, utbildning

Styr- och reglerteknik

Styr- och reglertekniksystem

Styrsystem och reglersystem, konsulttjänster

Styrventiler

Ställdon

Säkerhetsventiler

Sätesventiler

Tekniska tillämpningar, datakonsulter

Temperaturdetektorer

Temperaturgivare

Temperaturregulatorer

Tryckavlastningsventiler

Tryckgivare

Tryckreduceringsventiler

Tryckregulatorer

Tryckvakter

Trådlösa mätinstrument

Utbildning

Vattenbehandlingsutrustning

Vattenförsörjning

Vattenkraftverk

Vattenledningsrör

Vattenreningsanläggningar

Vattenventiler

Vattenverksanläggningar

Ventilblock

Ventiler

Ventiler för livsmedelsindustrin

Ventiler för pappersindustrin

Ventiler till läkemedelsindustrin

Ventillägesställare

Ventiltillbehör

Ventilutrustning

Verktygskalibrering

Vridspjällsventiler

Värmekraftverk

Vätskeanalysatorer

Ångarmaturer

Ångkraftverk

Ångomformare

Ångpanneanläggningar

Överströmningsventiler

Alternativa sökord

Diffusörer

Electric lock device

Engineering

Flödesmätare

gränslägesbrytare

Ljuddämpare

Lägesregulator

Peab process

Processavsnitt

Processlösningar

Processmoduler

Rörkonstruktion

Strypskivor

VA-ventiler

Ventilanpassningar

Ventildiagnostik

Ventilprojekt

Ventilservice

Ångkonditioneringsstationer

Ångkylning

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Importör

Konsult

Serviceföretag

Tillverkare

Återförsäljare

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 297 307
Finansiella kostnader: 268
Resultat efter finansnetto: 15 811
Balansomslutning: 126 405
Omsättningstillgångar: 122 088
Kortfristiga skulder: 74 947
Justerat eget kapital: 48 359
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 114

Nyckeltal

Soliditet: 38,3%
Omsättning per anställd: 2 608
Lönsamhet: 5,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 32,7%
Balanslikviditet: 162,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,7%