Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556618-4536

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 330 736 Revenue Down
Finansiella kostnader: 5 069 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 37 215 Revenue Down
Balansomslutning: 302 132 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 113 409 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 190 382 Revenue Down
Justerat eget kapital: 109 916 Revenue Up
Aktiekapital: 15 000
Antal anställda: 86 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 36,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 846 Revenue Down
Lönsamhet: 11,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 59,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,0% Revenue Down
Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 337 121
Finansiella kostnader: 4 081
Resultat efter finansnetto: 34 675
Balansomslutning: 308 852
Omsättningstillgångar: 145 747
Kortfristiga skulder: 194 150
Justerat eget kapital: 112 186
Aktiekapital: 15 000
Antal anställda: 87

Nyckeltal

Soliditet: 36,3%
Omsättning per anställd: 3 875
Lönsamhet: 10,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 30,9%
Balanslikviditet: 75,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 12,5%