Exportera

Andersen & Bakke Entreprenørforretning AS

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 957 875 580

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 23 415 Revenue Up
Finansiella kostnader: 27 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 846 Revenue Up
Balansomslutning: 14 835 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 008 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 324 Revenue Down
Justerat eget kapital: 11 511 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 77,6% Revenue Up
Lönsamhet: 3,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 331,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 22 117
Finansiella kostnader: 17
Resultat efter finansnetto: 1 076
Balansomslutning: 15 935
Omsättningstillgångar: 12 419
Kortfristiga skulder: 3 834
Justerat eget kapital: 12 101
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 75,9%
Lönsamhet: 4,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,9%
Balanslikviditet: 323,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,9%