Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556646-5521

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 55 461 Revenue Up 54 904 Revenue Up
Finansiella kostnader: 113 Revenue Down 218 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 5 154 Revenue Up 3 729 Revenue Up
Balansomslutning: 21 137 Revenue Up 19 143 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 20 659 Revenue Up 18 498 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 7 385 Revenue Up 6 254 Revenue Down
Justerat eget kapital: 12 193 Revenue Up 10 151 Revenue Up
Aktiekapital: 200 200
Antal anställda: 29 Revenue Down 32 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 57,7% Revenue Up 53,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 912 Revenue Up 1 716 Revenue Down
Lönsamhet: 9,3% Revenue Up 6,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,3% Revenue Up 36,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 279,7% Revenue Down 295,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,9% Revenue Up 20,6% Revenue Up
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 55 461
Finansiella kostnader: 113
Resultat efter finansnetto: 5 154
Balansomslutning: 21 137
Omsättningstillgångar: 20 659
Kortfristiga skulder: 7 385
Justerat eget kapital: 12 193
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 29

Nyckeltal

Soliditet: 57,7%
Omsättning per anställd: 1 912
Lönsamhet: 9,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,3%
Balanslikviditet: 279,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,9%