Branschorganisationer i Sverige

Trä- & Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Box 55525

SE-102 04 Stockholm

Telefon: 08-7627250
Fax: 08-7627224

Stockholm

TTF- Forum För Logistik

TTF – Forum för Logistik är en ideell sammanslutning inom områdena logistik, materialhantering, infrastruktur, transporter, trafik och förpackningar. Medlemskapet är personligt. TTF:s huvudsyfte är att främja erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och att verka som opinionsbildare i frågor inom föreningens verksamhetsområden. Konferens- och serviceverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget TTF Service AB.

Warfvinges väg 29

SE-112 51 Stockholm

Telefon: 08-329839
Fax:

Stockholm

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

SE-105 32 Stockholm

Telefon: 08-50415000
Fax: 08-6185051

Stockholm

VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Rådets målsättning är att vara den naturliga instans dit medlemmar, myndigheter och marknaden vänder sig för aktuell information om branschen.

Box 70432

SE-107 25 Stockholm

Telefon: 08-241480
Fax: 08-243636

Stockholm

VVS-Företagen

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra medlemsföretags vardag.

Box 17154

SE-104 62 Stockholm

Telefon: 08-7627600
Fax:

Stockholm

Återvinningsindustrins Branschförening

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

Box 5501

SE-114 85 Stockholm

Telefon: 08-7838340
Fax:

Stockholm